Колона

Определяне ширината на колони или избиране, вмъкване и изтриване на колони.

За достъп до тази команда...

От контекстното меню за клетка изберете Колона.


Ширина...

Променя ширината на избраната колона или колони.

Оптимална ширина

Автоматично приспособява ширините на колоните към съдържането на клетките. Промяната в ширината на колона не влияе върху останалите колони в таблицата. Ширината на таблицата не може да надхвърли ширината на страницата.

Равни ширини на колони

Променя ширината на избраните колони, така че да съответства на ширината на най-широката колона в избраното. Общата ширина на таблицата не може да надхвърли ширината на страницата.

Избор

Избира колоната, която съдържа курсора. Тази команда е достъпна само ако курсорът е в таблица.

Вмъкване...

Вмъква ред или колона в таблицата. Тази команда е достъпна само когато курсорът е в таблица.

Изтриване

Изтрива избраната колона или колони от таблицата.

Моля, подкрепете ни!