Избор

Избира реда от клетки, съдържащ курсора.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Избор - Ред.


Тази настройка е достъпна само ако курсорът е в таблица.

Моля, подкрепете ни!