Ред

Определяне височината на редове или избиране, вмъкване и изтриване на редове.

За достъп до тази команда...

От контекстното меню за клетка изберете Ред.


Височина

Променя височината на избрания ред или редове.

Оптимална височина

Автоматично приспособява височините на редовете към съдържанието на клетките. Тази настройка се подразбира при създаване на нова таблица.

Равни височини на редове

Променя височината на избраните редове така, че да съответства на височината на най-високия ред в избраното.

Избор

Избира реда от клетки, съдържащ курсора.

Вмъкване...

Вмъква ред или колона в таблицата. Тази команда е достъпна само когато курсорът е в таблица.

Изтриване

Изтрива избрания ред или редове от таблицата.

Моля, подкрепете ни!