Премахване на защитата

Премахва защитата на всички клетки от текущата таблица.

За достъп до тази команда...

От контекстното меню за клетка изберете Клетка - Премахване на защитата.

Отворете контекстното меню в Навигатор за таблици


За да премахнете защитата на няколко таблици едновременно, изберете таблиците и натиснете +Shift+T. За да премахнете защитата на всички таблици в документа, щракнете на произволно място в документа и натиснете +Shift+T.

Икона Съвет

Също така можете да премахнете защитата от клетки в таблица чрез Навигатора.


Моля, подкрепете ни!