Защитаване

Защитава от промяна съдържанието на избраните клетки.

За достъп до тази команда...

От контекстното меню за клетка изберете Клетка - Защитаване.


Икона Бележка

Когато курсорът е в клетка само за четене, се появява индикация в Лентата за състоянието.


За да премахнете защитата на клетки, изберете клетката или клетките, щракнете с десния бутон и изберете Клетка - Премахване на защитата.

Моля, подкрепете ни!