Клетка

Тази команда е достъпна само ако сте избрали таблица в документа или курсорът се намира в клетка от таблица.

За достъп до тази команда...

Щракнете с десния бутон в таблица, изберете Клетка.


Сливане на клетки

Обединява съдържанието на избраните клетки в една клетка, запазвайки форматирането на първата клетка от селекцията.

Отгоре

Разполага съдържанието на клетката в горния й край.

Центриране (вертикално)

Центрира съдържанието на клетката между горния и долния й край.

Отдолу

Разполага съдържанието на клетката в доления й край.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Премахване на защитата

Премахва защитата на всички клетки от текущата таблица.

Моля, подкрепете ни!