Изливане на текст

Задайте настройките за изливане на текста преди и след таблицата.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Таблица - Свойства - Изливане на текст.


Изливане на текст

Разделител

Отметнете това поле, след което изберете типа на прекъсването, което желаете да свържете с таблицата.

Страница

Вмъква прекъсване на страница преди или след таблицата.

Колона

Вмъква прекъсване на колона преди или след таблицата в страница с много колони.

Преди

Вмъква прекъсването на страница или колона преди таблицата.

След

Вмъква прекъването на страница или колона след таблицата.

Със стил на страница

Прилага избрания стил върху първата страница, следваща прекъсването.

Стил за страници

Изберете стила на страница, който искате да се приложи към първата страница след прекъсването.

Номер на страница

Въведете номера за първата страница след знака за нова страница. Ако искате да продължите текущата номерация, оставете полето неотметнато.

Таблицата може да бъде разделяна от страници и колони

Разрешава прехвърлянето на част от редовете на таблицата на нова страница или колона.

Редът може да бъде разделян от страници и колони

Разрешава прехвърлянето на нова страница или колона на част от реда на таблицата. Тази настройка не се прилага за първия ред от таблицата, ако е отметнато полето Повтаряне на заглавието.

Заедно със следващия абзац

Запазва таблицата заедно със следващия абзац при преминаване на нова страница.

Повтаряне на заглавието

Повтаря заглавните редове на таблицата на всяка страница при разполагането й на повече от една страница.

Първите ... реда

Въведете броя на редовете, включени в заглавието.

Ориентация на текста

Изберете ориентацията за текста в клетките. За задаването ѝ разполагате със следните възможности:

Вертикално подреждане

Определя вертикалното подравняване на текста за клетките в таблицата.

Моля, подкрепете ни!