Редактиране на таблици с помощта на клавиатурата

Можете да преоразмерявате и изтривате колони от таблицата чрез клавиатурата.

Преоразмеряване на колони и редове

Вмъкване и изтриване на колони и редове

Икона Бележка

За да промените поведението на таблиците в текстов документ, изберете - LibreOffice Writer - Таблица.


Моля, подкрепете ни!