Колони

Определя свойствата за ширина на колоната.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Таблица - Свойства - Колони.


Приспособяване ширината на таблицата

Увеличава или намалява ширината на таблицата, променяйки ширината на колоните. Тази настройка не е достъпна, ако е избрано Автоматично подравняване или Относителна ширина в раздела Таблица, или ако са избрани редове от таблица.

Пропорционално оразмеряване на колони

Променя ширините на всички останали колони със същия процент, като на тази, която вие променят. Например, ако намалите наполовина ширината на колона, размерът на всички останали колони също ще се намали наполовина. Тази настройка изисква да може да бъде активирано Приспособяване ширината на таблицата.

Оставащо пространство

Показва пространството, достъпно за настройване ширините на колоните. За да зададете ширината на таблицата, изберете раздела Таблица.

Ширина на колони

Задайте ширините на колоните в таблицата.

Ширини на колони

Въведете желаната ширина на колоната.

Срелка наляво

Показва колоните на таблицата вляво от текущата колона.

Срелка надясно

Показва колоните от таблицата вдясно от текущата колона.

Моля, подкрепете ни!