Таблица

Определя настройките за размер, позиция, разстояния и подравняване за избраната таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Таблица - Свойства - Таблица.


Свойства

Име

Въведете име за таблицата. Можете да използвате това име за бързо намиране на таблицата с Навигатора.

Ширина

Въведете ширината на таблицата. Това поле е достъпно само ако не е избрано Автоматично в областта Подравняване.

Относителна

Показва ширината на таблицата в проценти от ширината на страницата.

Подравняване

Задайте настройките за подравняване на избраната таблица.

Автоматично

Разширява таблицата хоризонтално от лявото до дясното поле на страницата. Този вариант се препоръчва за таблици в документи на HTML.

Отляво

Подравнява левия край на таблицата по лявото поле на страницата.

Отстъп отляво

Подравнява левия край на таблицата към отстъпа, който сте въвели в полето Отляво в областта Разстояния.

Отдясно

Подравнява десния край на таблицата по дясното поле на страницата.

Центрирано

Центрира хоризонтално таблицата в страницата.

Ръчно

Подравнява хоризонтално таблицата според стойностите, въведени в полетата Отляво и Отдясно в областта Растояния. LibreOffice автоматично изчислява ширината на таблицата. Изберете тази настройка, ако искате да задавате индивидуални ширини на колони.

Разредка

Отляво

Въведете разстоянието, което искате да оставите между лявото поле на страницата и ръба на таблицата. Това поле не е активно, ако е избрано Автоматично или Отляво в областта Подравняване.

Отдясно

Въведете разстоянието, което искате да оставите между дясното поле на страницата и ръба на таблицата. Това поле не е активно, ако е избрано Автоматично или Отдясно в областта Подравняване.

Отгоре

Въведете разстоянието, което искате да оставите между горния ръб на таблицата и текста над нея.

Отдолу

Въведете разстоянието, което искате да оставите между долния ръб на таблицата и текста след нея.

Икона Съвет

За да вмъкнете абзац преди таблица в началото на документ или колонтитул, поставете курсора преди цялото съдържание в първата клетка и натиснете +Enter.


Свойства

Посока на текста

Задайте посоката на текста за абзац със сложна писменост. Тази възможност е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.

Моля, подкрепете ни!