Свойства на таблица

Определя свойствата на избраната таблица, например име, подравняване, разстояния, ширина на колоните, кантове и фон.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Table - Properties.

От интерфейса с раздели:

Choose Table - Table Properties.

От лентите с инструменти:

Table Properties Icon

Table Properties


Таблица

Определя настройките за размер, позиция, разстояния и подравняване за избраната таблица.

Text Flow

Задайте настройките за изливане на текста преди и след таблицата.

Колони

Определя свойствата за ширина на колоната.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Фон

Задаване и премахване на фонов цвят или изображение за избраните клетки, редове или таблица.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!