Формат на таблицата

Определя свойствата на избраната таблица, например име, подравняване, разстояния, ширина на колоните, кантове и фон.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Свойства.


Таблица

Определя настройките за размер, позиция, разстояния и подравняване за избраната таблица.

Изливане на текст

Задайте настройките за изливане на текста преди и след таблицата.

Колони

Определя свойствата за ширина на колоната.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!