Обект

Отваря диалогов прозорец, в който можете да променяте свойствата на избрания обект, например размера и името му.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства.

Икона за свойства на обект

Свойства на обект


Позиция и размер

Указва позицията и размера на избраното изображение, рамка или OLE обект върху страницата.

Настройки

Задайте свойствата за избраното изображение, рамка или OLE обект.

Обтичане

Задайте начина, по който желаете да се излива текстът около даден обект. Можете също така да задавате разстоянието между текста и обекта.

Хипервръзка

Задайте свойствата на хипервръзката за избраната графика, рамка или OLE обект.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Area (Background, Highlighting)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Макрос

Определя макроса, който ще се стартира при щракване върху изображение, рамка или OLE обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!