Хипервръзка

Задайте свойствата на хипервръзката за избраната графика, рамка или OLE обект.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Хипервръзка.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Хипервръзка.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Хипервръзка.


Връзка към

Задайте свойствата на връзката.

URL

Въведете пълния път до файла, който искате да отворите.

Преглед

Намерете файла, който искате да се отваря от хипервръзката и натиснете Отваряне. Файлът - цел трябва да бъде на вашата машина или на FTP сървър в Интернет.

Име

Въведете име на хипервръзката.

Рамка

Определете името на рамката, в която трябва да се отвори файлът-цел. Предварително определените имена на рамки за цел са описани тук.

Чувствително изображение

Изберете желания тип на чувствителното изображение (ImageMap). Настройките на чувствителното изображение заместват настройките за хипервръзка, които сте въвели в тази страница.

Чувствително изображение на сървъра

Използване на чувствително изображение от сървъра.

Чувствително изображение на клиента

Използване на чувствителното изображение, което сте създали за избрания обект.

URL

Моля, подкрепете ни!