Изображение

Задайте настройките за огледално обръщане и връзки за избраното изображение.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Изображение.


Огледално обръщане

Вертикално

Обръща избраното изображение вертикално.

Хоризонтално

Обръща избраното изображение хоризонтално.

На всички страници

Обръща избраното изображение хоризонтално на всички страници.

На левите страници

Обръща избраното изображение хоризонтално само на четните страници.

На десните страници

Обръща избраното изображение хоризонтално само на нечетните страници.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Връзка

Вмъква изображението като връзка.

Име на файл

Показва пътя до свързания графичен файл. За да промените връзката, натиснете бутона за Преглед, след което намерете файла, който желаете да свържете.

Преглед

Намерете новия графичен файл, който искате да свържете, и натиснете Отваряне.

Моля, подкрепете ни!