Редактор на контури

Променя контура на избрания обект. LibreOffice използва контура при определяне на настройките за изливане на текст за обекта.

Показва мостра на контура.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Обтичане - Редактиране на контура.


Прилагане

Прилага контура върху избрания обект.

Икона

Прилагане

Работна област

Изтрива зададения контур. Щракнете тук, после щракнете в областта за мострата.

Икона

Работна област

Избор

Превключва към режим на избиране, за да можете да изберете контура.

Икона

Избор

Правоъгълник

Служи за чертане на правоъгълен контур чрез плъзгане на мишката върху мострата. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате мишката.

Икона

Правоъгълник

Елипса

Служи за чертане на елиптичен контур чрез плъзгане на мишката върху мострата. За да начертаете окръжност, задръжте Shift, докато плъзгате мишката.

Икона

Елипса

Многоъгълник

Служи за чертане на затворен контур, съставен от отсечки. Щракнете в желаното начало на многоъгълника и плъзнете мишката, за да начертаете отсечка. Щракнете отново, за да определите края на отсечката, и продължете да щракате, задавайки останалите върхове на многоъгълника. Щракнете двукратно, за да завършите чертането. За да ограничите наклона на отсечка до ъгъл, кратен на 45 градуса, задръжте Shift, докато щраквате.

Икона

Многоъгълник

Редактиране по възли

Позволява ви да промените формата на контура. Щракнете тук, после плъзгайте манипулаторите на контура.

Икона

Редактиране по възли

Местене на възли

Позволява ви да плъзгате манипулаторите на контура, за да променяте формата му.

Икона

Местене на възли

Вмъкване на възли

Вмъква възел, който можете да местите, за да променяте формата на контура. Щракнете тук, после щракнете върху контура.

Икона

Вмъкване на възли

Изтриване на възли

Премахва възел от контура. Щракнете тук, после щракнете върху възела, който желаете да изтриете.

Икона

Изтриване на възли

Автоконтур

Автоматично начертава около обекта контур, който можете да редактирате.

Икона

Автоконтур

Отмяна

Отменя последното действие.

Икона

Отмяна

Възстановяване

Отменя действието на последната команда Отмяна.

Icon

Възстановяване

Замяна на цветове

Избира частите от растерното изображение, които са с един и същ цвят. Щракнете тук, после щракнете върху цвят в изображението. За да увеличите цветовия диапазон, който ще бъде избран, увеличете стойността в полето Толеранс.

Икона

Замяна на цветове

Толеранс

Въведете цветовия толеранс в проценти за инструмента Замяна на цветове. По-висока стойност означава избиране на по-голям диапазон от цветове.

Моля, подкрепете ни!