Wrap

Задайте начина, по който желаете да се излива текстът около даден обект. Можете също така да задавате разстоянието между текста и обекта.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Format - Wrap.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Обтичане.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Обтичане.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Обтичане.

Изберете раздела Форматиране - Обтичане - Редактиране - Обтичане.

От контекстното меню:

Choose Wrap.

Choose Wrap - Edit - Wrap tab.

От интерфейса с раздели:

Choose Image - Wrap tab.

От страничната лента:

On the Properties panel, choose Wrap deck.


tip

За да излеете текст около таблица, поставете таблицата в рамка и излейте текста около рамката.


Настройки

Няма

Поставя обекта на отделен ред в документа. Текстът на документа остава над и под обекта, но не и встрани от него.

Icon None

Няма

Преди

Излива текста от лявата страна на обекта, ако има достатъчно място.

Icon Before

Преди

След

Излива текста от дясната страна на обекта, ако има достатъчно място.

Icon After

След

Успоредно

Текстът обтича рамката на обекта от всичките й четири страни.

Icon Parallel

Успоредно

През

Поставя обекта пред текста.

Icon Through

През

Оптимално

Автоматично излива текста отляво, отдясно или от всички страни на рамката на обекта. Ако разстоянието между обекта и бялото поле на страницата е по-малко от 2 см, текстът не се излива оттам.

Icon Optimal

Оптимално

Настройки

Задайте настройките за изливане на текст.

Първи абзац

Започва нов абзац под обекта, след като натиснете Enter. Разстоянието между абзаците се определя от размера на обекта.

Във фона

Премества избрания обект във фона. Тази възможност е достъпна само ако сте избрали През като настройка за обтичане.

Контур

Текстът обтича плътно формата на обекта. Тази настройка не е достъпна в режима на обтичане През, както и за рамки. За да промените контура на обект, изберете обекта и изберете Форматиране - Обтичане - Редактиране на контура.

Само отвън

Излива текст само около контура на обекта, но не и в свободните области във вътрешността на обекта. Тази настройка не е достъпна за рамки.

Разрешено застъпване

Указва дали за обекта е разрешено да застъпва друг обект. Тази настройка не влияе на обектите с настройка „изливане през обекта“ – те винаги могат да се застъпват.

Разстояния

Определя разстоянието между избрания обект и текста.

Отляво

Въведете разстоянието, което искате да оставите между левия ръб на обекта и текста.

Отдясно

Въведете разстоянието, което искате да оставите между десния ръб на обекта и текста.

Отгоре

Въведете разстоянието, което искате да оставите межу горния ръб на обекта и текста.

Отдолу

Въведете разстоянието, което искате да оставите между долния ръб на обекта и текста.

Моля, подкрепете ни!