Текстова мрежа

Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Languages and Locales - General in the Options dialog box.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи.

За достъп до тази команда...

Меню Форматиране - Стил на страница - раздел Текстова мрежа, ако е включена поддръжка на азиатски езици


Мрежа

Прибавя или премахва текстова мрежа за редове или символи в текущия стил на страница.

Оформление на мрежата

Редове на страница

Въвъдете максималния брой редове на страница.

Знаци на ред

Въведете максималния брой знаци на ред.

Макс. размер на основния текст

Въведете максималния размер на базовия текст. При по-големи стойности има по-малко символи на ред.

Макс. размер на транслитерация

Въведете размера на шрифта за транслитериран тест.

Транслитерация отдолу/вляво от основния текст

Показва транслитерирания текст под или вляво от основния текст.

Изобразяване на мрежата

Определя настройките за отпечатване и цвят на текстовата мрежа.

Моля, подкрепете ни!