Бележки под линия/в края

Определя къде се показват бележките под линия и бележките в края, както и формата на номерирането им.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Бележки под линия/в края.

Изберете бутона Форматиране - Раздели - Настройки, после раздела Бележки под линия/в края.


Бележки под линия

Обединяване в края на текст

Добявя бележките под линия в края на раздела. Ако разделът се разполага на повече от една страница, бележките под линия се прибавят към страницата на която се появяват котвите им.

Ново номериране

Започва номерирането на бележките под линия от определения от Вас номер.

Започване от

Въведете номера, който да се присвои на бележката под линия.

Формат по избор

Определете потребителския формат на номерата за бележките под линия. Това поле е активно, само ако сте избрали Ново номериране.

Преди

Въведете текста, който искате да се изписва преди номера на бележката.

Формат по избор

Изберете схемата за номериране на бележките под линия.

След

Въведете текста, който искате да се изписва след номера на бележката.

Бележки в края

Обединяване в края на раздел

Прибавя бележките в края в края на раздела.

Ново номериране

Започва номерирането на бележките в края от определения от Вас номер.

Започване от

Въведете номера, който да се присвои на бележката в края.

Формат по избор

Определете потребителския формат на номерата за бележките в края. Това поле е активно, само ако сте избрали Ново номериране.

Преди

Въведете текста, който искате да се изписва преди номера на бележката.

Формат по избор

Изберете схемата за номериране на бележките в края.

След

Въведете текста, който искате да се изписва след номера на бележката.

Моля, подкрепете ни!