Бележка под линия

Определя настройките за оформяне на бележките под линия, включително и линията, която разделя бележките от основния текст на документа.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Бележка под линия.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Footnote tab.


Област на бележките под линия

Определете височината на областта за бележки под линия.

Не по-голяма от страницата

Автоматично нагласява височината на областта за бележки под линия според техния брой.

Максимална височина

Определя максимална височина на областта за бележки под линия. Отметнете това поле и въведете височината.

Въведете максималната височина на областта за бележки под линия.

Разстояние до текста

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между долното бяло поле на страницата и първия ред от текста в областта за бележки под линия.

Разделителна линия

Определя позицията и други свойства на разделителната линия.

Позиция

Изберете хоризонталното подравняване за линията, разделяща основния текст от областта за бележки под линия.

Стил

Изберете стила на форматиране за разделителната линия. Ако не искате разделителна линия, изберете „Няма“.

Дебелина

Изберете дебелината на разделителната линия.

Цвят

Изберете цвета на разделителната линия.

Дължина

Въведете дължината на разделителната линия в проценти от ширината на страницата.

Разстояние до текста на бележката под линия

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между линията и първия ред на бележките под нея.

Икона Съвет

За да зададете разстоянието между две бележки под линия, изберете Форматиране - Абзац и щракнете върху раздела Отстъпи и разредка.


Моля, подкрепете ни!