Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Format - Columns.

Choose Format - Title Page, select the page style, click Edit.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Колони.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Колони.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - New/Edit Style - Columns tab.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Колони.

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Колони.

Изберете Форматиране - Раздел - бутон Настройки - раздел Колони.

От интерфейса с раздели:

Choose Layout - Page Columns - More Options - Columns tab.

On the Layout menu and the Layout tab, choose Page Columns.

От лентите с инструменти:

Icon Page Columns

Page Columns


Можете да изберете готово оформление на колони или да създадете ваше собствено. Когато приложите оформление върху стил за страници, всички страници с този стил ще бъдат обновени. Аналогично, когато приложите оформление на колони върху стил за рамки, всички рамки от този с този стил ще се обновят. Можете също да променяте оформлението на колоните за отделна рамка.

Настройки

Колони

Въведете желания брой на колоните страницата, рамката или раздела.

Полета за избор

Можете също така да изберете някое от готовите оформления на колони.

Всеки от предварително дефинираните варианти е описан с подсказка.

Прилагане върху

Изберете върху какво ще приложите оформлението на колоните. Тази настройка е налице само ако сте отворили диалоговия прозорец с командата Форматиране - Колони.

note

Следващите две настройки са достъпни само при форматиране на раздели.


Равномерно разпределяне на съдържанието в колоните

Разпределя равномерно текста в раздели с много колони.

Посока на текста

Задайте посоката на текста за абзац със сложна писменост. Тази възможност е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Мострата на колоните показва само колоните, без околните страници.

Ширина и разредка

Автоматична ширина

Създава колони с еднаква ширина.

Ако не е отметнато полето Автоматична ширина, въведете ширината и разредката за колоните.

Колона

Показва номера на колоната, а също ширината и разстоянието до съседните колони.

Срелка наляво

Показва с една колона наляво.

Икона със стрелка наляво

Срелка наляво

Срелка надясно

Показва с една колона надясно.

Икона със стрелка надясно

Срелка надясно

Ширина

Въведете ширината на колоната.

Разредка

Въведете разстоянието между колоните.

Разделителна линия

Тази област е достъпна само ако оформлението съдържа повече от една колона.

Стил

Изберете стила на форматиране за разделителната линия на колоните. Ако не искате разделителна линия, изберете "Няма".

Ширина

Въведете дебелината на разделителната линия.

Цвят

Изберете цвета на разделителната линия.

Височина

Въведете височината на разделителната линия в проценти от височината на колоната.

Позиция

Изберете вертикалното подравняване на разделителната линия. Тази настройка е активна само ако стойността на Височина е по-малка от 100%.

Моля, подкрепете ни!