Стил на страница

Задайте форматиращите стилове и оформлението за текущия стил за страници, включително бели полета, колонтитули и фон на страницата.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Стил на страница.

Изберете Изглед - Стилове () - изберете „Стилове за страници“ - отворете контекстното меню за избрания стил - Нов/Промяна.


Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

Позволява ви да дефинирате оформления на страница за документи с една или повече страници, номерация на страници и формати на хартията.

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Горен колонтитул

Добавя горен колонтитул към текущия стил на страници. Горният колонтитул е област в горното бяло поле на страницата, в която можете да добавят текст или графики.

Долен колонтитул

Добавя долен колонтитул към текущия стил на страници. Долният колонтитул е област в долното бяло поле на страницата, в която можете да добавят текст или графики.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

Бележка под линия

Определя настройките за оформяне на бележките под линия, включително и линията, която разделя бележките от основния текст на документа.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Текстова мрежа

Добавя текстова мрежа към текущия стил на страница. Тази настройка е възможна само при разрешена поддръжка за азиатски езици в раздела Езикови настройки - Езици на диалоговия прозорец Настройки.

Нулиране

Възстановява стойностите в текущия раздел към тези от отварянето на диалога. Ако преди затварянето на диалога е използвано Прилагане, се връщат стойностите след последната употреба на „Прилагане“.

Прилагане

Прилага промените във всички раздели, без да затваря диалога. Не може да бъде отменено с Нулиране.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Отказ

Затваря диалога и отхвърля промените във всички раздели. Ако е използвано Прилагане, се отхвърлят промените след последната употреба на „Прилагане“.

Моля, подкрепете ни!