План и списък

Добавя или премахва ниво от плана, стил на списък или номериране на редовете от абзаца или стила на абзац. Можете също да започнете номерирането отначало или да промените началния номер за номерирани списъци и номерация на редовете.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Абзац - План и списък.

Щракнете с десния бутон върху абзац, изберете раздела Абзац - Абзац - План и списък.

Щракнете с десния бутон върху абзац, изберете раздела Абзац - Редактиране на стил - План и списък.

Изберете раздела Стилове - Редактиране на стил - План и списък (стилове за абзаци).

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню - раздел Нов/Редактиране на стил - План и списък (за стилове на абзаци).


  1. За да промените настройките за номериране за абзаци, използващи един и същ стил на абзац, изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за абзаци. Щракнете с десния бутон върху стила в списъка, изберете Промяна и щракнете върху раздела План и списък.

  2. За да промените настройките за номериране на текущите абзаци, изберете Форматиране - Абзац и щракнете върху раздела План и списък.

План

Ниво в плана

Присвоява ниво от плана (от 1 до 10) на избраните абзаци или стил на абзац. Изберете [Няма], за да премахнете връзката с ниво от плана.

Прилагане на стил на списък

Стил на списък

Изберете стила на списък, който искате да приложите върху абзаца. Тези стилове са достъпни и чрез прозореца Стилове (), ако щракнете върху иконата Стилове за списъци.

Редактиране на стил

Редактиране свойствата на избрания стил на списък. Тези свойства ще важат за всички абзаци, форматирани с дадения стил на списък.

Този бутон е недостъпен, когато е приложена номерация на заглавията. Изберете Инструменти - Номерация на заглавия, за да редактирате нивото в плана и формата на номерацията.

note

Нивото в плана и стилът на списък са независими помежду си. Използвайте Инструменти - Номерация на заглавия, за да присвоите формат за номериране на стиловете на абзац, използвани като заглавия в структурата на плана на документа.


Следващите три настройки се появяват само когато редактирате свойствата на избран абзац чрез Форматиране - Абзац.

Номериране отначало от този абзац

Започва номерирането отначало от текущия абзац.

Започване с

Отметнете това поле, после въведете номера, който желаете да припишете на абзаца.

Числово поле „Започване с“

Въведете номер, който желаете да припишете на абзаца. Следващите абзаци ще бъдат номерирани последователно от номера, който въведете тук.

Номериране на редове

Задайте настройките за номериране на редове. За да добавите номера на редове в документа, изберете Инструменти - Номериране на редове.

Включване на този абзац в номерирането на редовете

Включва текущия абзац в номерирането на редовете.

Започване отначало от този абзац

Започва номерирането отначало или от зададен от вас номер от текущия абзац.

Започване с

Въведете номера, от който да започне наново номерирането на редовете.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Следващите бутони се показват само за стил на абзац.

Прилагане

Прилага промените във всички раздели, без да затваря диалога. Не може да бъде отменено с Нулиране.

Наследени настройки

Стойностите за текущия раздел се заместват с тези от съответния раздел на стила, указан в „Наследяване от“ в „Организатор“. Във всички случаи, включително когато „Наследяване от“ е „Няма“, стойностите в раздела се премахват от полето „Съдържа“.

Моля, подкрепете ни!