Изливане на текст

Задаване на настройки за сричкопренасяне и страниране.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Изливане на текста.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню - раздел Нов/Редактиране на стил - Изливане на текст.

Изберете раздела Редактиране - Търсене и замяна - Формат - Изливане на текста.


Сричкопренасяне

Определя настройките за сричкопренасяне за текстови документи.

Автоматично

Автоматично вмъква тирета за пренос където е необходимо в абзаца.

Без пренасяне на думи с ГЛАВНИ букви

Предотвратява пренасянето на думи, изписани изцяло с главни букви, например инициални съкращения.

Последната дума не се пренася

Предотвратява пренасянето на последната дума от абзац. Тази функция може да помогне въпросните думи да не се разделят между две страници, което влошава четливостта.

Знаци в края на реда

Въведете минималния брой знаци, които трябва да останат на края на реда, преди да се вмъкне тире за пренос.

Знаци в началото на реда

Въведете минималния брой знаци, които трябва да се пренесат в началото на реда след тирето.

Максимум последователни пренесени редове

Въведете максималния брой последователни редове, които могат да бъдат пренесяни.

Минимална дължина на думата в знаци

Въведете минималната дължина в знаци на думите, които може да бъдат пренасяни.

Зона за сричкопренасяне

За да намалите сричкопренасянето, въведете дължината на зоната за сричкопренасяне. Ако оставащото хоризонтално пространство не надвишава зоната за сричкопренасяне, вместо възможно пренасяне редът ще завърши между думите. Зоната за сричкопренасяне води до уголемени интервали между думите в двустранно подравнен текст и по-голямо разстояние от полетата на абзаца в текст с друго подравняване.

Знаци за прекъсване

Определя настройките за прекъсване на страница или колона.

Вмъкване

Отметнете това поле, а после изберете вида прекъсване, което желаете да използвате.

Тип

Изберете типа на знака за прекъсване, който искате да се вмъкне.

Позиция

Изберете къде да бъде вмъкнат знакът за прекъсване.

Със стил на страница

Отметнете полето и определете стила на страница, който искате да се използва за първата страница след знака за прекъсване.

Стил за страници

Определете стила на форматиране за първата страница след знака за прекъсване.

Номер на страница

Въведете номера за първата страница след знака за нова страница. Ако искате да продължите текущата номерация, оставете полето неотметнато.

Настройки

Определете настройките за изливане на текста за абзаците, разположени преди и след прекъсване на страница.

Без разцепване на абзаци

Пренася изцяло абзаца в следващата страница или колона, без да разделя редовете му.

Заедно със следващия абзац

Поддържа абзаца винаги заедно със следващия го абзац, когато бъде вмъкнат знак за прекъсване на колона или страница.

Без висящи редове в началото на абзац

Определя минималния брой редове от абзац преди прекъсване на страница. Изберете това поле за отметка и въведете брой в полето Редове. Ако броят на редовете в края на страницата е по-малък от посочения в полето Редове, абзацът се пренася изцяло на следващата страница.

Без висящи редове в края на абзац

Определя минималния брой редове от абзац на първата страница след прекъсване. Изберете това поле за отметка и въведете брой в полето Редове. Ако броят на редовете в началото на страницата е по-малък от посочения в полето Редове , позицията на прекъсването се наглася автоматично.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Прилагане

Прилага променените или избрани стойности, без да затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!