Горен колонтитул

Добавя или премахва горен колонтитул от стила на страници, който изберете от подменюто. Горният колонтитул се прибавя към всички страници, използващи този стил. При нов документ се показва само стилът „По подразбиране“. Други стилове на страници ще се появят, след като ги приложите в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Колонтитули - Горен колонтитул


Икона Бележка

Горните колонтитули се виждат само когато разглеждате документа в оформление за печат (изберете Изглед - Нормален).


Пред стиловете, които имат горен колонтитул, се показва отметка.

За да премахнете горен колонтитул, изберете Вмъкване - Колонтитули - Горен колонтитул и изберете стила на страница, съдържащ горния колонтитул. Колонтитулът ще бъде премахнат от всички страници, използващи този стил.

За да прибавите или премахнете горните колонтитули от всички стилове на страници, използвани в документа, изберете Вмъкване - Колонтитули - Горен колонтитул - Всички.

За да форматирате горен колонтитул, изберете Форматиране - Стил на страница - Горен колонтитул.

Моля, подкрепете ни!