Вмъкване на скрипт

Вмъква скрипт на текущата позиция на курсора в HTML или текстов документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Скрипт (само за документи на HTML).


Вмъкнатият скрипт се обозначава с малък зелен правоъгълник. Ако не виждате правоъгълника, изберете - LibreOffice Writer/Web - Изглед и отметнете полето Коментари. За да редактирате скрипт, щракнете двукратно върху зеления правоъгълник.

Ако документът съдържа повече от един скрипт, диалоговият прозорец Редактиране на скрипт съдържа бутони "предишен" и "следващ" за преминаване от скрипт към скрипт.

Икона за преминаване към предишния скрипт

Преход към предишния скрипт

Икона за преминаване към следващия скрипт

Преход към следващия скрипт

Съдържание

Тип на скрипт

Въведете типа на скрипта, който искате да вмъкнете. Скриптът се идентифицира в изходния код на HTML с етикета <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Добавя хипервръзка към скриптов файл. Щракнете върху бутона за избор URL и въведете адреса в полето. Можете също да използвате бутона Преглед , да намерите файла и да натиснете Вмъкване. Свързаният скриптов файл се идентифицира в изходния код на HTML със следните етикети:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* текстът тук не се взема под внимание */

</SCRIPT>

Преглед

Намерете файла, който искате да бъде вмъкнат като връзка, и натиснете Вмъкване.

Текст

Въведете кода на скрипта, който искате да вмъкнете.

Моля, подкрепете ни!