Вмъкване (Tекст от файл)

Вмъква съдържанието на друг документ в текущия, в позицията на курсора.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Текст от файл.

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Текст от файл


Икона Съвет

За да разполагате винаги с най-актуалната версия на съдържанието на файл, вмъкнете раздел в документа, след което вмъкнете в този раздел връзка към текстовия файл. За подробности вижте вмъкване на раздел.


Моля, подкрепете ни!