Вмъкване (Tекст от файл)

Вмъква съдържанието на друг документ в текущия, в позицията на курсора.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Текст от файл.

От интерфейса с раздели:

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Текст от файл.

От лентите с инструменти:

Икона за текст от файл

Текст от файл


tip

За да разполагате винаги с най-актуалната версия на съдържанието на файл, вмъкнете раздел в документа, след което вмъкнете в този раздел връзка към текстовия файл. За подробности вижте вмъкване на раздел.


Диалозите за файлове – като Отваряне, Записване като и подобни – са достъпни по два различни начина:

Използвайте - LibreOffice - Общи, за да превключвате между тях.

Избор на папка

Изберете предпочитаната папка от падащия списък или въведете пътя ѝ. Функцията Автодовършване може да се използва за улесняване на въвеждането.

Свържете се със сървър чрез диалога Файлови услуги.
Изберете родителска папка от пътя за папки чрез Икона за отваряне.

За добавяне на подпапка в текущата папка използвайте създаване на нова папка.

Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

Тип файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Моля, подкрепете ни!