Смяна на БД

Смяна на източниците на данни за текущия документ. За да се показват правилно съдържанията на вмъкнатите полета, заместващата база от данни трябва да съдържа полета с идентични имена.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Смяна на базата от данни.

От интерфейса с раздели:

Изберете Инструменти, отворете менюто на бутона и изберете Смяна на базата от данни.


Например, ако вмъквате в типово писмо полета за адрес от база от данни с адреси, след това можете да смените базата от данни с друга, за да вмъкнете различни адреси.

Смяна на БД

В този диалогов прозорец можете да сменяте по само една база от данни всеки път.

Бази от данни в употреба

Изброява базите от данни, които в момента са в употреба. Текущият документ съдържа поне по едно поле с данни от всяка от базите от данни в списъка.

Налични бази от данни

Изброява всички бази от данни, регистрирани в LibreOffice.

Преглед

Показва диалогов прозорец за отваряне на файл с база от данни (*.odb). Избраният файл ще бъде добавен в списъка „Налични бази от данни“.

Дефиниране

Заменя текущия източник на данни с избрания в списъка Налични бази от данни.

За да смените база от данни:

Уверете се, че двете бази от данни съдържат съответстващи си имена и типове на полета.

  1. Щракнете в документа, за който искате да смените източника на данни.

  2. Изберете Редактиране - Смяна на БД.

  3. В списъка Бази от данни в употреба изберете таблицата, която желаете да замените.

  4. В списъка Налични бази от данни изберете таблицата заместител.

  5. Натиснете бутона Дефиниране.

Моля, подкрепете ни!