Преоразмеряване и преместване на рамки и обекти чрез клавиатурата

Можете да преоразмерявате и премествате избрани рамки и обекти чрез клавиатурата.

За да преместите избрана рамка или обект, натиснете клавиш със стрелка. За да премествате със стъпка един пиксел, задръжте натиснат клавиша и натиснете клавиш със стрелка.

За да преоразмерите избрана рамка или обект, първо натиснете +Tab. Един от манипулаторите ще започне да мига, за да покаже, че е избран. За да изберете друг манипулатор, натиснете отново +Tab. Натиснете клавиш със стрелка, за да преоразмерите обекта с една единица от мрежата. За да преоразмерите с един пиксел, задръжте натиснат и натиснете клавиш със стрелка.

Стъпката на преместване на обект чрез клавиатурата се определя от мрежата на документа. За да промените настройките на мрежата на документа, изберете - LibreOffice Writer - Мрежа.

Моля, подкрепете ни!