Рамка

Вмъква рамка, която можете да използвате за създаване на оформление от няколко колони с текст и обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Рамка

Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона за вмъкване на рамка

Вмъкване на рамка – ръчно


За да редактирате рамка, изберете я, като щракнете върху канта й, после изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства. Също така можете да премествате или да променяте размера на избрана рамка със специални клавишни комбинации.

За да изтриете рамка, щракнете върху канта й и натиснете Delete.

Ако виждате червени стрелки в началото или в края на текста в рамката, използвайте клавишите със стрелки, за да достигнете до останалия текст.

В областта за мостра на диалоговия прозорец Рамка рамката се показва със зелен правоъгълник, а отправната област – с червен правоъгълник.

Можете също да видите предварително ефекта, когато закотвяте рамката „Като знак“. „Шрифтовата линия“ се изчертава с червено, „Знак“ е височината на шрифта, а „Ред“ е височината на реда, включително рамката.

Позиция и размер

Указва позицията и размера на избраното изображение, рамка или OLE обект върху страницата.

Настройки

Задайте свойствата за избраното изображение, рамка или OLE обект.

Обтичане

Задайте начина, по който желаете да се излива текстът около даден обект. Можете също така да задавате разстоянието между текста и обекта.

Хипервръзка

Задайте свойствата на хипервръзката за избраната графика, рамка или OLE обект.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

Макрос

Определя макроса, който ще се стартира при щракване върху изображение, рамка или OLE обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Икона в лентата с инструменти „Вмъкване“:

Начертава рамка при плъзгане с мишката в документа. Щракнете върху стрелката до бутона, за да определите броя на колоните в рамката.

Икона за вмъкване на рамка

Вмъкване на рамка – ръчно

Клавишни комбинации за достъпност в LibreOffice Writer

Вмъкване, редактиране и свързване на рамки

Моля, подкрепете ни!