Вмъкване на препратка към библиография

Вмъква препратка към библиография.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Библиографски запис


Елемент

От библиографска БД

Вмъква препратка към библиографската база от данни.

От съдържанието на документ

Вмъква препратка към някое от библиографските описания, съхранени в текущия документ. Запис, който е съхранен в документа, има предимство пред такъв от библиографската БД.

Икона Бележка

Когато запишете документ, съдържащ препратки към библиография, съответните записи с библиографски описания автоматично ще бъдат съхранени в скрито поле в документа.


Кратко име

Изберете краткото име на библиографския запис, който искате да вмъкнете.

Автор, заглавие

Ако са налични, авторът и пълното заглавие на избраното кратко име се показват в тази област.

Вмъкване

Вмъква библиографска препратка в документа. Ако сте създали нов запис с библиографско описание, трябва да го вмъкнете и като елемент, в противен случай ще го загубите при затваряне на документа.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец.

Нов

Отваря диалоговия прозорец Дефиниране на библиографски запис, където можете да създадете нов запис с библиографско описание. Този запис се запазва само в документа. За да го прибавите в библиографската БД, изберете Инструменти - Библиографска база от данни.

Редактиране

Отваря диалоговия прозорец Дефиниране на библиографски запис, където можете да редактирате избрания библиографски запис.

Моля, подкрепете ни!