Редактиране на файла за съгласуване

Създава или редактира списък с думи за включване в азбучен указател. Във файла за съгласуване са изброени думи, които трябва да се включат в азбучен указател, заедно с номерата на страниците от документа, на които се срещат.

Можете да използвате бутона „Търсене - всички“ в диалоговия прозорец „Търсене и замяна“, за да осветите всички места, където се среща дадена дума, след което да отворите диалоговия прозорец „Вмъкване на елемент от указател“, за да добавите думата и местата към азбучния указател. Ако обаче ви е необходим същият азбучен указател в няколко документа, файлът за съгласуване ви позволява да въведете всяка дума само по веднъж, а после да ползвате списъка многократно.

note

Подразбираният филтър за създаване или отваряне на файлове за съгласуване е *.sdi. Файловият формат на файловете за съгласуване обаче е обикновен текст.


За да отворите диалоговия прозорец „Редактиране на файл за съгласуване“:

  1. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип.

  2. В полето Тип изберете „Азбучен указател“.

  3. В областта Настройки отметнете полето Файл за съгласуване.

  4. Натиснете бутона Файл и изберете Нов или Отваряне.

Файлът за съгласуване съдържа следните полета:

Термин

Значение

Термин за търсене

„Термин за търсене“ се отнася за елемента, който искате да отбележите в документа.

Алтернативен елемент

„Алтернативен елемент“ се отнася за елемента, който искате да присъства в самия указател.

1-ви ключ и 2-ри ключ

„1-ви ключ“ и „2-ри ключ“ са родителски записи в указателя. „Терминът за търсене“ или „алтернативният запис“ се показва като подчинен елемент на първия и втория ключ.

Коментар

Можете да добавите коментар над елемента. Редовете с коментари започват с #.

Зачитане на регистъра

„Зачитане на регистъра“ означава, че главните и малките букви се взимат предвид.

Само дума

„Само дума“ означава търсене на термина като единична дума.


note

За да позволите настройките „Зачитане на регистъра“ или „Само дума“, щракнете в съответната клетка и след това отметнете полето за отметка.


За да създадете файл за съгласуване извън диалоговия прозорец „Редактиране на файл за съгласуване“:

Когато създавате файл за съгласуване, спазвайте следните правила за форматиране:

Термин за търсене;Алтернативен елемент;1-ви ключ;2-ри ключ;Зачитане на регистъра;Само дума

Елементите „Зачитане на регистъра“ и „Само дума“ се приемат за „Не“ или FALSE, ако са празни или нули (0). Всяко друго съдържание се приема за „Да“ или TRUE.

Пример

Например, за да включите думата „Бургас“ в азбучен указател под елемента "Градове", въведете следния ред във файла за съгласуване:

Бургас;Бургас;Градове;;0;0

Така думата „Бургас“ ще бъде намерена и ако е написана само с малки букви.

За да включите квартал „Лазур“ в Бургас под елемента „Градове“, въведете следния ред:

Лазур;Бургас;Градове;

Моля, подкрепете ни!