Дефиниране на библиографски запис

Промяна на съдържанието на библиографски запис.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Библиографски запис и щракнете върху Редактиране


Данни на запис

Въведете кратко име и изберете подходящ тип на източник. Сега можете да въведете данни в другите полета от записа.

Кратко име

Показва краткото име на библиографския запис. Тук можете да въвеждате име само ако създавате нов библиографски запис.

Тук можете да изберете желаните данни за библиографията.

Тип

Изберете източника за библиографския запис.

Моля, подкрепете ни!