Елементи (таблица на обектите)

Определя формата на елементите в таблица на обектите.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Таблица на обектите“)


Ниво

Изберете нивото, което искате да дефинирате

Таблицата на обектите има само едно ниво.

Структура и форматиране

Редът Структура определя как са изградени елементите в азбучния указател. За да промените вида на даден елемент, можете да въведете кодове или текст в празните полета на този ред. Може също да щракнете в празно поле или върху код и след това да натиснете бутон за код.

Текст за елемента (Е)

Inserts the text of the selected entry.

Табулатор (T)

Вмъква табулатор. За да добавите запълващи точки към табулатора, изберете знак в полето Знак за запълване. За да промените позицията на табулатора, въведете стойност в полето Позиция на табулатора или отметнете полето Подравняване отдясно.

Номер на страница (#)

Вмъква номера на страницата на елемента.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Хипервързка (НХ и КХ)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Всички

Прилага текущите настройки върху всички нива, без да затваря диалоговия прозорец.

Знаков стил

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате избрания знаков стил.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Запълващ знак

Изберете знака за запълване, който искате да използвате.

Позиция на табулатора

Въведете разстоянието, което да остане между лявото бяло поле и позицията на табулатора.

Подравняване отдясно

Подравнява табулаторите спрямо дясното бяло поле на страницата.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Позиция на табулатора спрямо отстъпа от абзацния стил

Разполага табулатора относително спрямо стойността „отстъп отляво“ от абзацния стил, който е избран в раздела Стилове. Иначе позицията на табулатора се задава относно лявото бяло поле на страницата.

Моля, подкрепете ни!