Елементи (указатели/таблици)

Задайте формата на елементите в указателя или таблицата. Съдържанието на този раздел се определя от избрания тип на указател в раздела Тип.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (в зависимост от типа)


Съдържание

Азбучен указател

Указател на илюстрациите

Указател на таблиците

Потребителски

Таблица на обектите

Библиография

Моля, подкрепете ни!