Присвояване на стилове

Създава елементи на указател от конкретни абзацни стилове.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип, отметнете „Допълнителни стилове“ и щракнете върху Присвояване на стилове


Стилове

Списъкът съдържа абзацните стилове, които можете да присвоите на нива от указателя.

За да създадете елемент на указател от абзацен стил, изберете стила в списъка Стилове и натиснете бутона >> , за да го преместите към желаното ниво от указателя.

<<

Премества избрания абзацен стил с едно ниво нагоре в йерархията на указателя.

>>

Премества избрания абзацен стил с едно ниво надолу в йерархията на указателя.

Моля, подкрепете ни!