Указател

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Библиография в полето Указател.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Елементи (при избран тип „Библиография“)


Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете или редактирате. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Форматиране на елементите

Номериране на елементите

Автоматично номерира елементите на библиографията. За да зададете настройките за сортиране при номерирането, отворете раздела Елементи.

Скоби

Изберете вида на скобите, които да обграждат библиографските записи.

Сортиране

Задава настройките за сортиране на елементите в указателя.

Език

Изберете езиковите правила, по които да се сортират елементите в указателя.

Тип на ключа

Изберете числово сортиране, когато желаете да сортирате числата по стойност, например 1, 2, 12. Изберете "букви и цифри", когато желаете да сортирате числата по кодовете на знаците, например 1, 12, 2.

Моля, подкрепете ни!