Указател

Следващите настройки са налице, когато изберете Библиография за тип на указателя.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Елементи (при избран тип „Библиография“)


Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете или редактирате. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Форматиране на елементите

Номериране на елементите

Автоматично номерира елементите на библиографията. За да зададете настройките за сортиране при номерирането, отворете раздела Елементи.

Скоби

Изберете вида на скобите, с които да се ограждат елементите от библиография.

Сортиране

Задава настройките за сортиране на елементите в указателя.

Език

Изберете езиковите правила, по които да се сортират елементите в указателя.

Тип на ключа

Изберете числово сортиране, когато желаете да сортирате числата по стойност, например 1, 2, 12. Изберете "букви и цифри", когато желаете да сортирате числата по кодовете на знаците, например 1, 12, 2.

Моля, подкрепете ни!