Указател (потребителски)

Следващите настройки са налице, когато изберете Потребителски за тип на указателя.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Потребителски“)


Дефинираните от потребителя указатели са налични в полето Тил, когато създавате нов потребителски указател в документа.

Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете или редактирате. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Създаване на указател или съдържание

За

Изберете дали се създава указател за документа или текущата глава.

Създаване от

Стилове

Включва абзаците със стилове, указани в диалога Присвояване на стилове, като елементи на указателя. За да изберете стилове на абзаци, щракнете върху бутона Присвояване на стилове вдясно от тази настройка.

Присвояване на стилове

Отваря диалога Присвояване на стилове, в който можете да изберете кои стилове на абзац да бъдат включени в указателя. Изберете желаното ниво, с което стилът да присъства в указателя.

Елементи от указател

Изберете тази настройка, за да се включат елементите на указател, вмъкнати в документа с Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател, в генерирания указател.

Таблици

Включва таблици в указателя.

Графики

Включва графики в указателя.

Рамки

Включва рамки в указателя.

OLE обекти

Включва OLE обекти в указателя.

Използване на нивото от плана

Присвоява се ниво в указателя според нивото в плана на заглавието, което непосредствено предхожда таблицата, графиката, рамката или OLE обекта. При подразбираните настройки колкото по-високо е нивото в плана, толкова по-голям е отстъпът в генерирания указател.

Моля, подкрепете ни!