Указател

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Потребителски в полето Указател.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Потребителски“)


Потребителските указатели могат да се избират в полето Тип при вмъкване на елемент от указател в документа.

Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете или редактирате. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Създаване на указател или съдържание

За

Изберете дали се създава указател за документа или текущата глава.

Създаване от

Стилове

Включва абзацните стилове, зададени от вас в диалоговия прозорец Присвояване на стилове, като елементи в указателя. За да изберете кои абзацни стилове да бъдат включени в указателя, натиснете бутона Присвояване на стилове (...) вдясно от това поле.

Присвояване на стилове

Отваря диалога Присвояване на стилове, в който можете да изберете кои абзацни стилове да бъдат включени в указателя. Изберете подходящото заглавно ниво, с което стилът да присъства в указателя.

Маркери за указателя

Включва в указателя елементите, които сте вмъкнали чрез Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател.

Таблици

Включва таблици в указателя.

Графики

Включва графики в указателя.

Рамки

Включва рамки в указателя.

OLE обекти

Включва OLE обекти в указателя.

Ниво от главата източник

Поставя отстъпи пред елементите за таблици, графики, рамки и OLE обекти в указателя според положението им в йерархията на заглавията.

Дефиниране на елемент от указател

Моля, подкрепете ни!