Указател (таблица на фигурите)

Следващите настройки са налице, когато изберете Таблица на фигурите за тип на указателя.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Таблица на фигурите“)


Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете или редактирате. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Създаване на указател или съдържание

За

Изберете дали се създава указател за документа или текущата глава.

Създаване от

Укажете от каква информация да бъде създаден указателят.

Надписи

Създава елементи в указател от надписи на обекти. За да добавите надпис към обект, изберете обекта, а после изберете Вмъкване - Надпис.

Категория

Изберете категорията надписи, която искате да се използва за елементите на указателя.

Показване

Изберете коя част от надписа искате да се показва в елементите от указателя. Следващата таблица илюстрира възможностите, измежду които можете да избирате, с примерния надпис „Фигура 24: Слънцето“, където „Фигура 24“ е генерирано автоматично при вмъкването на надписа, а „Слънцето“ е текстът на надписа, добавен от потребителя.

Избор в списъчното поле „Показване“

Елемент в указателя

Препратка

Фигура 24: Слънцето

Категория и номер

Фигура 24

Текст на надписа

Слънцето


Ако изберете „Текст на надписа“, пунктуацията и интервалът в началото на надписа не се включват в елемента от указателя.

Имена на обекти

Създава елементи в указател от имена на обекти. Имената на обектите могат да се видят например в Навигатора, и да се променят чрез контекстното меню.

Моля, подкрепете ни!