Указател

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Указател на илюстрациите в полето Указател.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Указател на илюстрациите“)


Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете или редактирате. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Създаване на указател или съдържание

За

Изберете дали се създава указател за документа или текущата глава.

Създаване от

Укажете от каква информация да бъде създаден указателят.

Надписи

Създава елементи в указател от надписи на обекти. За да добавите надпис към обект, изберете обекта, а после изберете Вмъкване - Надпис.

Категория

Изберете категорията надписи, която искате да се използва за елементите на указателя.

Показване

Изберете коя част от надписа искате да използвате като елемент на указателя. Следната таблица описва възможните варианти, ако текстът на надписа е „Илюстрация 24: Слънцето“, където „Илюстрация 24“ е автоматично генерирано, а „Слънцето“ е прибавено от потребителя.

Избор в списъчното поле „Показване“

Елемент в указателя

Препратки

Илюстрация 24: Слънцето

Категория и номер

Илюстрация 24

Текст на надписа

Слънцето


Ако изберете „Текст на надписа“, пунктуацията и интервалът в началото на надписа не се появяват в елемента от указателя.

Имена на обекти

Създава елементи в указател от имена на обекти. Имената на обектите могат да се видят например в Навигатора, и да се променят чрез контекстното меню.

Моля, подкрепете ни!