Указател (съдържание)

Следващите настройки са налице, когато изберете Съдържание за тип на указателя.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Съдържание“)


Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете или редактирате. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Създаване на указател или съдържание

За

Изберете дали се създава указател за документа или текущата глава.

Включване до ниво

Задайте максималното ниво от плана за абзац, указан в Създаване от, което да бъде включено в указателя.

Създаване от

В тази област определете каква информация да се включи в указателя.

План

Създава указателя от нивата на плана. Всички абзаци с ниво в плана, по-малко или равно на зададеното във Включване до ниво, се включват в указателя.

Абзаците, форматирани с предварително дефинираните стилове („Заглавие 1 – 10“), имат ниво в плана, съответстващо на номера в името на стила. Освен това можете да присвоявате нива от плана на абзаци в раздела План и списък на диалога „Форматиране - Абзац“.

tip

LibreOffice създава елементите в таблицата на съдържанието според нивото в плана на стила на абзац и съдържанието на абзаца. Ако абзацът е празен, той няма да бъде включен в съдържанието. За да наложите включването на празен абзац, ръчно добавете в него обикновен или твърд интервал. Интервалите, добавени в текстовото поле След на раздела „Номерация“ в диалога „Номерация на заглавия“, не работят за тази цел, понеже те са част от номерацията на абзаците, а не от съдържанието им.


Допълнителни стилове

Включва абзаците със стилове, указани в диалога Присвояване на стилове, като елементи на указателя. За да изберете стилове на абзаци, щракнете върху бутона Присвояване на стилове вдясно от тази настройка.Присвоените стилове на абзаци трябва да имат ниво в плана, по-малко или равно на зададеното във Включване до ниво, за да бъдат включени в указателя.

tip

Използвайте „Допълнителни стилове“, за да включите в таблицата на съдържанието абзаци със стилове „Заглавие на указател на фигурите“ или „Заглавие на библиография“, както и всеки друг уместен стил на абзац.


Присвояване на стилове

Отваря диалога Присвояване на стилове, в който можете да изберете кои стилове на абзац да бъдат включени в указателя. Изберете желаното ниво, с което стилът да присъства в указателя.

Елементи от указател

Изберете тази настройка, за да се включат елементите на указател, вмъкнати в документа с Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател, в генерирания указател.

Моля, подкрепете ни!