Указател

Следващите настройки са налице, когато е избран тип Съдържание в полето Указател.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Съдържание“)


Тип и заглавие

Определя типа и заглавието на указателя.

Тип

Изберете типа на указателя, който желаете да вмъкнете или редактирате. Наличните в този раздел настройки зависят от избрания тип указател. Ако курсорът е бил в указател, когато сте избрали Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография, ще можете да редактирате този указател.

Заглавие

Въведете заглавие за избрания указател.

Защита срещу ръчни промени

Защитава съдържанието на указателя от промени. Ръчните промени, които нанасяте в указател, се губят при обновяването му. Ако желаете курсорът да преминава през защитените области, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и отметнете полето Разрешаване на курсора в подраздела Защитени области.

Създаване на указател или съдържание

За

Изберете дали се създава указател за документа или текущата глава.

Изчисляване до ниво

Въведете броя нива от заглавията, които да бъдат включени в указателя.

Създаване от

В тази област определете каква информация да се включи в указателя.

План

Създава указателя, използвайки нивата от плана. В указателя ще се добавят абзаците, форматирани с някой от готовите заглавни стилове (Заглавие 1-10).

Можете да задавате нива от плана и в раздела План и списък на диалоговия прозорец „Форматиране - Абзац“.

Допълнителни стилове

Включва абзацните стилове, зададени от вас в диалоговия прозорец Присвояване на стилове, като елементи в указателя. За да изберете кои абзацни стилове да бъдат включени в указателя, натиснете бутона Присвояване на стилове (...) вдясно от това поле.

tip

Например в съдържанието може да включите стиловете „Указател на фигури - заглавие“, „Заглавие на библиография“ и други уместни заглавни стилове.


Присвояване на стилове

Отваря диалога Присвояване на стилове, в който можете да изберете кои абзацни стилове да бъдат включени в указателя. Изберете подходящото заглавно ниво, с което стилът да присъства в указателя.

tip

LibreOffice създава елементите в таблицата на съдържанието според нивото в плана на стила на абзац и съдържанието на абзаца. Ако абзацът е празен, той няма да бъде включен в съдържанието. За да наложите включването на празен абзац, ръчно добавете в него обикновен или твърд интервал. Интервалите, добавени в текстовото поле След на раздела „Номерация“ в диалога „Номерация на глави“, не работят за тази цел, понеже те са част от номерацията на абзаците, а не от съдържанието им.


Маркери за указателя

Включва в указателя елементите, които сте вмъкнали чрез Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател.

Моля, подкрепете ни!