Тип

Този раздел ви позволява да укажете и дефинирате типа на указателя, който искате да вмъкнете. Можете да създавате и потребителски указатели.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (в зависимост от типа)


В зависимост от типа указател, който сте избрали, този раздел съдържа следните настройки.

Съдържание

Следващите настройки са налице, когато изберете Съдържание за тип на указателя.

Азбучен указател

Следващите настройки са налице, когато изберете Азбучен указател за тип на указателя.

Таблица на фигурите

Следващите настройки са налице, когато изберете Таблица на фигурите за тип на указателя.

Указател на таблиците

Следващите настройки са налице, когато изберете Указател на таблиците за тип на указателя.

Потребителски

Следващите настройки са налице, когато изберете Потребителски за тип на указателя.

Таблица на обектите

Следващите настройки са налице, когато изберете Таблица на обектите за тип на указателя.

Библиография

Следващите настройки са налице, когато изберете Библиография за тип на указателя.

Моля, подкрепете ни!