Стилове

Можете да приписвате различни абзацни стилове, за да променяте форматирането на заглавията, разделителите и записите в указателя. Освен това в този диалогов прозорец можете да променяте абзацни стилове.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Стилове


Присвояване

Нива

Изберете нивото от указателя, чието форматиране желаете да промените.

Стилове за абзаци

Изберете абзацния стил, който искате да приложите върху избраното ниво от указателя, и натиснете бутона за присвояване (<).

<

Форматира избраното ниво от указателя с избрания абзацен стил.

По подразбиране

Връща форматирането на избраното ниво към абзацния стил „По подразбиране“.

Редактиране

Отваря диалоговия прозорец Стил на абзац, където можете да редактирате избрания знаков стил.

Моля, подкрепете ни!