Стилове

Присвоявайте стилове на абзац на заглавията и елементите на указателите в „Съдържание, указатели и библиография“. За азбучни указатели можете да присвоявате стилове на абзац на разделителите. Освен това в този диалог можете да редактирате стилове на абзац.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Стилове


Присвояване

Нива

Изберете нивото от указател, на което да се присвои стил на абзац.

Стилове за абзаци

Изберете стила на абзац, който искате да приложите върху избраното ниво от указател.

Присвояване

Щракнете върху иконата „Присвояване“, за да присвоите избрания стил на абзац на избраното ниво от указател.

Икона за присвояване

Присвояване

По подразбиране

Премахва присвоения стил на абзац за избраното ниво от указател. Когато не е присвоен стил на абзац, се използва „Подразбиран стил на абзац“.

Редактиране

Отваря диалог за редактиране на избрания стил на абзац.

Моля, подкрепете ни!