Съдържание, указател или библиография

Вмъква указател или таблица на съдържанието в текущата позиция на курсора. За да редактирате указател или съдържание, поставете курсора в него и после изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография


В този диалогов прозорец можете да видите и мостра на указателя или таблицата.

В зависимост от вида на избрания указател или таблица присъстват следните раздели.

Тип

Този раздел ви позволява да укажете и дефинирате типа на указателя, който искате да вмъкнете. Можете да създавате и потребителски указатели.

Елементи (указатели/таблици)

Задайте формата на елементите в указателя или таблицата. Съдържанието на този раздел се определя от избрания тип на указател в раздела Тип.

Стилове

Можете да приписвате различни абзацни стилове, за да променяте форматирането на заглавията, разделителите и записите в указателя. Освен това в този диалогов прозорец можете да променяте абзацни стилове.

Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

В този раздел можете да зададете оформлението на колоните за указателя или съдържанието. По подразбиране заглавието на указателя е широко една колона и започва от лявото бяло поле на страницата.

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Работа със съдържания и указатели

Моля, подкрепете ни!