Съдържание, указател или библиография

Вмъква указател или таблица на съдържанието в текущата позиция на курсора. За да редактирате указател или съдържание, поставете курсора в него и после изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография.

От контекстното меню:

Изберете Редактиране на указателя в указателя.

От интерфейса с раздели:

Изберете Препратка - Съдържание.

В менюто Препратка на раздела Препратка изберете Съдържание, указател или библиография.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на указател

Вмъкване на указател


В този диалогов прозорец можете да видите и мостра на указателя или таблицата.

В зависимост от вида на избрания указател или таблица присъстват следните раздели.

Тип

Този раздел ви позволява да укажете и дефинирате типа на указателя, който искате да вмъкнете. Можете да създавате и потребителски указатели.

Елементи (указатели/таблици)

Задайте формата на елементите в указателя или таблицата. Съдържанието на този раздел се определя от избрания тип на указател в раздела Тип.

Стилове

Присвоявайте стилове на абзац на заглавията и елементите на указателите в „Съдържание, указатели и библиография“. За азбучни указатели можете да присвоявате стилове на абзац на разделителите. Освен това в този диалог можете да редактирате стилове на абзац.

Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

В този раздел можете да зададете оформлението на колоните за указателя или съдържанието. По подразбиране заглавието на указателя е широко една колона и започва от лявото бяло поле на страницата.

Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Моля, подкрепете ни!