Вмъкване или редактиране на елемент от указател

Отбелязва избрания текст като елемент от указател или таблица на съдържанието или отваря за редактирането избрания елемент от указател.

За достъп до тази команда...

Вмъкване:

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона за вмъкване на елемент от указател

Вмъкване на елемент от указател

Редактиране:

Поставете курсора пред полето от указателя, после изберете Редактиране - Препратка - Елемент от указател...

или щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню - изберете Редактиране на елемент от указател.


Можете да оставите диалозите Вмъкване на елемент от указател и Редактиране на елемент от указател отворени, докато вмъквате или редактирате елементи.

Диалог за елемент от указател

Указател

Изберете указателя, към който искате да добавите записа.

Показва типа на указателя, на който принадлежи избраният запис. В този диалогов прозорец не може да се промени типът на указателя. Вместо трябва да изтриете записа от документа и да го вмъкнете отново с друг тип на указател.

Нов потребителски указател

Отваря диалоговия прозорец Създаване на нов потребителски указател, в който можете да създадете ваш указател.

Икона за нов потребителски указател

Нов потребителски указател

Име

Въведете име за новия, дефиниран от вас указател. Новият указател ще бъде добавен към списъка на наличните указатели и таблици.

Елемент

Показва текста, който е избран в документа. Ако желаете, може да въведете друга дума за елемента от указателя. Избраният текст в документа не се променя.

Може също да редактирате елемента от указател, ако е необходимо. Когато променяте елемент от указател, новият текст се появява само в указателя, но не и в неговата котва в документа. Например, можете да въведете елемент с коментар като „Основни понятия, виж също Общ преглед“.

Обновяване от селекцията

Щракнете върху иконата, за да обновите Елемент с текущата текстова селекция в документа.

Икона за обновяване на елемента от селекцията

Обновяване от селекцията

1-ви ключ

Прави избрания текст подчинен елемент на думата, която въведете тук. Например, ако изберете „студено“ и въведете „време“ като първи ключ, елементът от указателя ще бъде „време, студено“.

2-ри ключ

Прави избрания текст под-под-елемент на първия ключ. Например, ако изберете „студено“ и въведете „време“ като първи ключ и „зимно“ като втори ключ, елементът в указателя ще бъде „време, зимно, студено“.

Фонетично четене

Въведете транскрипцията на съответния елемент. Например, ако изписана с канджи японска дума има повече от едно произношение, въведете правилното произношение с катакана. Впоследствие думата, изписана с канджи, се сортира според записа за транскрипция. Тази настройка е достъпна само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици.

Главен елемент

Прави избрания текст главен елемент в азбучен указател. LibreOffice показва номера на страницата на главния елемент във формат, различен от този на останалите елементи в указателя.

Ниво от указател

Задайте нивото от указателя за вмъквания елемент.

note

Тази възможност е достъпна само за елементи от съдържания и потребителски указатели.


За избрания елемент

Следващите три настройки са налични, когато текстова селекция бъде заредена в полето Елемент чрез избиране на текста в документа и отваряне на диалога след това или чрез използване на Обновяване от селекцията в самия диалог.

Прилагане върху всички други срещания

Автоматично маркира всички други срещания на избрания текст в документа. За променен елемент търсенето се извършва според оригиналната селекция, но като елемент от индекса се вмъква промененият елемент. Текстът в колонтитули и рамки не се включва.

Само цели думи

Търсят се само цели думи или клетки, идентични на търсения текст.

Зачитане на регистъра

Търси се точният знак, въведен в полето Търсене, без да се разглеждат съвпадения с алтернативен регистър.

tip

За да включите в указател всички срещания на даден текстов откъс, изберете текста, после изберете Редактиране - Търсене и замяна и натиснете Търсене - всички. След това изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател и натиснете Вмъкване.


Вмъкване

Маркира елемент от указател в текста на документа.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец.

Изтриване

Изтрива избрания елемент от указателя. Текстът на елемента в документа не се изтрива.

note

Следните навигационни бутони са налични само в диалога Редактиране на елемент от индекса.


Предишен запис (същото име)

Преминава към предишния елемент от указател със същия елемент и тип като текущия.

Икона за предишен елемент със същото име

Предишен запис (същото име)

Следващ запис (същото име)

Преминава към следващия елемент от указател със същия елемент и тип като текущия.

Икона за следващ елемент със същото име

Следващ запис (същото име)

Предишен запис

Преминава към предишния елемент от указател от същия тип в документа.

Икона за предишен елемент

Предишен запис

Следващ запис

Преминава към следващия елемент от указател от същия тип в документа.

Икона за следващ елемент

Следващ запис

tip

Можете да преминавате бързо към елементи от указател и чрез лентата с инструменти Навигация.


Моля, подкрепете ни!