Съдържание и указател

Отваря меню за вмъкване на елемент от указател или библиография, както и на съдържание, указател или библиография.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател.


Съдържание, указател или библиография

Вмъква указател или таблица на съдържанието в текущата позиция на курсора. За да редактирате указател или съдържание, поставете курсора в него и после изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография.

Елемент от указател

Отбелязва избрания текст като елемент от указател или таблица на съдържанието или отваря за редактирането избрания елемент от указател.

Елемент от библиография

Вмъква препратка към библиография.

Моля, подкрепете ни!