Редактиране на полета

Служи за редактиране съдържанието на полета.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране на полета в контекстното меню на избраното поле.


Панел „Тип“

Показва типа на избраното поле. Съдържанието на средния и десния панел в диалоговия прозорец зависи от типа на полето. За пълно описание на полетата вижте страницатаПолета.

Редактиране

Когато е видим, отваря диалог за редактиране съдържанието на полето. Той зависи от типа на полето.

Бутони със стрелки

Бутоните със стрелки служат за преминаване към предишното или следващото поле от същия тип в документа.

Моля, подкрепете ни!