Редактиране на полета (променливи)

Служи за редактиране съдържанието на полета.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране на полета в контекстното меню на избраното поле.


Тип

Показва типа на избраното поле.

Избор

Показва възможните полета за типа поле, избран от списъка Tип. За да вмъкнете поле, изберете го и натиснете бутона Вмъкване.

Форматиране

Изберете формата, който искате да приложите върху избраното поле, или щракнете върху „Допълнителни формати“, за да зададете формат по избор.

Невидимо

Скрива съдържанието на полето в документа. Полето се вмъква като тесен сив белег в документа. Тази възможност е налична само за полета от тип „Задаване на променлива“ и „Потребителско поле“.

Стойност

Въведете стойността, която искате да добавите към потребителското поле.

Прилагане

Прибавя потребителското поле към списъка Избор.

Икона за прилагане

Прилагане

Бутони със стрелки

Бутоните със стрелки служат за преминаване към предишното или следващото поле от същия тип в документа.

Редактиране

Когато е видим, отваря диалог за редактиране съдържанието на полето. Той зависи от типа на полето.

Моля, подкрепете ни!