Редактиране на полета (променливи)

Служи за редактиране съдържанието на полета.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране на полета в контекстното меню на избраното поле.


Тип

Показва типа на избраното поле.

Избор

Показва възможните полета за типа поле, избран от списъка Tип. За да вмъкнете поле, изберете го и натиснете бутона Вмъкване.

Форматиране

Ако полето показва дата, час или число, Формат се използва за персонализиране облика на датата, часа или числото. В прозореца „Формат“ са показани често използвани формати, а можете да щракнете върху „Допълнителни формати“, за да дефинирате потребителски формат.

Невидимо

Скрива съдържанието на полето в документа. Полето се вмъква като тесен сив белег в документа. Тази възможност е налична само за полета от тип „Задаване на променлива“ и „Потребителско поле“.

Стойност

Въведете съдържанието, което искате да добавите в потребителското поле.

Прилагане

Прибавя потребителското поле към списъка Избор.

Икона за прилагане

Прилагане

Бутони със стрелки

Бутоните със стрелки служат за преминаване към предишното или следващото поле от същия тип в документа.

Редактиране

Когато е видим, отваря диалог за редактиране съдържанието на полето. Той зависи от типа на полето.

Моля, подкрепете ни!