Информация за документа

Полетата „Информация за документа“ съдържат информация за свойствата на документа, например датата на създаване. За за прегледате свойствата на документа, изберете Файл - Свойства.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Информация за документа


Икона Бележка

Когато експортирате или импортирате документ на HTML, съдържащ полета с информация за документа, се ползват специални формати на LibreOffice.


Тип

Показва възможните типове на полета. За да прибавите поле към документа, изберете тип на поле, изберете поле от списъка Избор и натиснете Вмъкване. Налице са следните полета:

Тип

Значение

Променен

Вмъква името на автора и датата или часа на последното записване на документа.

Време на редактиране

Вмъква количеството време, прекарано в редактиране на документ.

Коментари

Вмъква коментарите, както са въведени в раздела Описание на диалоговия прозорец Файл - Свойства.

Номер на редакция

Вмъква номера на версията на текущия документ.

Създаден

Вмъква името на автора и датата или часа на създаване на документа.

По избор

Вмъква съдържанието на свойствата от раздела Свойства по избор на диалоговия прозорец Файл - Свойства.

Последно отпечатан

Вмъква името на автора и датата или часа на последното отпечатване на документа.

Ключови думи

Вмъква ключовите думи, както са въведени в раздела Описание на диалоговия прозорец Файл - Свойства.

Тема

Вмъква темата, както е въведена в раздела Описание на диалоговия прозорец Файл - Свойства.

Заглавие

Вмъква заглавието, както е въведено в раздела Описание на диалоговия прозорец Файл - Свойства.


Икона Бележка

Следващите полета могат да бъдат вмъкнати само ако съответния тип поле е избран от списъка Тип .


Избор

Показва възможните полета за типа поле избран от списъка Tип . За да вмъкнете поле, изберете го и натиснете бутона Вмъкване.

Икона Съвет

За бързо вмъкване на поле от списъка натиснете и задръжте и щракнете двукратно върху полето.


Полета

Функции

Предишна страница

Вмъква номера на предишната страница от документа.

Следваща страница

Вмъква номера на следващата страница от документа.

Номер на страница

Вмъква текущия номер на страница.


Във Формат изберете желания формат за номериране.

Ако желаете, можете да въведете Отместване за показвания номер на страница. Когато стойността в Отместване е 1, в полето ще се покаже номер с 1 по-голям от текущата страница, но само ако страница с такъв номер съществува. За последната страница от документа това поле ще е празно.

Икона Бележка

За полетата от тип „Създаден“, „Променен“ и „Последно отпечатан“ може да се включат авторът, датата и часът на съответната операция.


Форматиране

Изберете формата, който искате да приложите върху избраното поле, или щракнете върху „Допълнителни формати“, за да зададете формат по избор.

Когато изберете „Допълнителни формати“, се отваря диалоговият прозорец Числов формат, където можете да дефинирате формат по избор.

Фиксирано съдържание

Вмъква полето като статично съдържание, т.е. обновяването му е невъзможно.

Икона Бележка

Полетата с фиксирано съдържание се изчисляват само при създаване на нов документ от шаблон, съдържащ такива полета. Например, поле за фиксирана дата вмъква датата, на която новият документ е създаден от шаблона.


Моля, подкрепете ни!