Информация за документа

Полетата „Информация за документа“ съдържат информация за свойствата на документа, например датата на създаване. За за прегледате свойствата на документа, изберете Файл - Свойства.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Информация за документа


note

Когато експортирате и импортирате документ на HTML, съдържащ полета от категорията „Информация за документа“, се използват специални формати на LibreOffice.


Тип

Изброява наличните типове полета.

Тип

Значение

Коментари

Вмъква коментарите, както са въведени в раздела Описание на диалоговия прозорец Файл - Свойства.

Създаден

Вмъква името на автора и датата или часа на създаване на документа.

По избор

Вмъква съдържанието на свойствата от раздела Свойства по избор на диалоговия прозорец Файл - Свойства. (Вижда се само ако има добавени потребителски свойства.)

Ключови думи

Вмъква ключовите думи, както са въведени в раздела Описание на диалоговия прозорец Файл - Свойства.

Последно отпечатан

Вмъква името на автора и датата или часа на последното отпечатване на документа.

Променен

Вмъква името на автора и датата или часа на последното записване на документа.

Номер на редакция

Вмъква номера на версията на текущия документ.

Тема

Вмъква темата, както е въведена в раздела Описание на диалоговия прозорец Файл - Свойства.

Заглавие

Вмъква заглавието, както е въведено в раздела Описание на диалоговия прозорец Файл - Свойства.

Общо време на редактиране

Вмъква количеството време, прекарано в редактиране на документ.


note

Следващите полета могат да бъдат вмъкнати само ако съответния тип поле е избран от списъка Тип .


Избор

Изброява каква информация може да бъде вмъкната за избран тип полета.

note

За полетата от тип „Създаден“, „Променен“ и „Последно отпечатан“ може да се включат авторът, датата и часът на съответната операция.


Форматиране

Ако полето показва дата, час или число, Формат се използва за персонализиране облика на датата, часа или числото. В прозореца „Формат“ са показани често използвани формати, а можете да щракнете върху „Допълнителни формати“, за да дефинирате потребителски формат.

Когато изберете „Допълнителни формати“, се отваря диалоговият прозорец Числов формат, където можете да дефинирате формат по избор.

Фиксирано съдържание

Вмъква полето като статично съдържание, т.е. обновяването му е невъзможно.

note

Полетата с фиксирано съдържание се изчисляват само при създаване на нов документ от шаблон, съдържащ такива полета. Например, поле за фиксирана дата вмъква датата, на която новият документ е създаден от шаблона.


Моля, подкрепете ни!