Функции

В зависимост от избрания от вас тип на поле, можете да приписвате условия на определени функции. Например, можете да дефинирате поле, което изпълнява макрос, когато щракнете върху него в документа, или условие, което скрива някое поле, когато бъде изпълнено. Можете да дефинирате и полета – запазени места, които вмъкват графики, таблици, рамки и други обекти в документа, когато е необходимо.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Функции


Тип

Изброява наличните типове полета.

Тип

Значение

Условен текст

Вмъква текст, ако е удовлетворено дадено условие. Например, въведете „sun eq 1“ в полето Условие, след това в полето Тогава напишете текста, който искате да бъде вмъкнат, когато променливата „sun“ е равна на „1“. При желание може да въведете в полето Иначе текста, който да се показва, когато условието не е изпълнено. За да дефинирате променливата „sun“, щракнете върху раздела Променливи, изберете „Задаване на променлива“, въведете „sun“ в полето Име и стойността й в полето Стойност.

Входен списък

Вмъква текстово поле, което показва един елемент от списък. Можете да добавяте, редактирате и премахвате елементи и да променяте реда им в списъка. Щракнете върху поле от тип Входен списък в документа или натиснете +Shift+F9, за да се покаже диалоговият прозорец Изберете елемент.

Входно поле

Вмъква текстово поле, което може да се отвори с щракване върху него в документа. След това може да се промени показаният текст.

Изпълняване на макрос

Вмъква текстово поле, което стартира макрос при щракване върху него. За да припишете макрос на полето, натиснете бутона Макрос.

Запазено място

Вмъква в документа поле - запазено място, например за графика. Когато щракнете върху полето за запазено място в документа, ще бъдете подканени да вмъкнете липсващия елемент.

Скрит текст

Вмъква текстово поле, което е скрито при наличие на дадено условие. За да използвате тази функция, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране и изчистете полето за отметка Скрит текст.

Скрит абзац

Скрива абзаци при наличие на дадено условие. За да използвате тази функция, изберете - LibreOffice Writer - Изглед и изчистете полето за отметка Скрити азбаци.

Комбиниране на знаци

Слива до 6 знака в един. Тази възможност е активна само при включена поддръжка на азиатски шрифтове.


note

Следващите полета могат да бъдат вмъкнати само ако съответния тип поле е избран от списъка Тип .


Формат

При полетата с функции полето за формат се ползва само за полета от тип "запазено място". Тук форматът определя обекта, чието място се пази.

Условие

За полета свързани с условие, въведете критерия тук.

Тогава, Иначе

Въведете текста, който ще се показва при изпълнено условие, в полето Тогава, и текста, който ще се показва при неизпълнено условие, в полето Иначе.

Освен това можете да вмъквате полета от БД в полетатаТогава и Иначе, като използвате формата "ИмеНаБД.ИмеНаТаблица.ИмеНаПоле".

note

Ако таблицата или името на полето не съществуват в БД, няма да бъде вмъкнато нищо.


note

Ако включите кавичките в "ИмеНаБД.ИмеНаТаблица.ИмеНаПоле", изразът ще бъде вмъкнат като текст.


Препратка

Въведете текста, който да бъде показан в полето. Ако вмъквате поле "запазено място", въведете текста, който ще се показва като помощна подсказка, когато показалецът на мишката е върху полето.

Форматиране

Изберете макроса, който ще се стартира при щракване върху полето.

Име на макрос

Показва името на избрания макрос.

Запазено място

Въведете текста, който да се показва в полето "запазено място".

Скрит текст

Въведете текста, който ще бъде скрит при изпълнено условие.

Знаци

Въведете знаците, които искате да комбинирате. Може да се комбинират максимум 6 знака. Тази възможност е налична само за поле от тип Комбиниране на знаци.

Стойност

Въведете стойността на избраното поле.

Макрос

Отваря прозореца Избор на макрос. В него можете да изберете макроса, който ще бъде стартиран при щракване върху избраното поле в документа. Този бутон е налице само за полета с функция "Изпълняване на макрос".

За полето Входен списък се показват следните контроли:

Елемент

Въведете нов елемент.

Добавяне

Добавя елемента към списъка.

Елементи на списък

Показва елементите. Най-горният елемент е показан в документа.

Премахване

Премахва избрания елемент от списъка.

Нагоре

Премества избрания елемент нагоре в списъка.

Надолу

Премества избрания елемент надолу в списъка.

Име

Въведете уникално име за входния списък.

Изберете елемент

Този диалогов прозорец се показва, когато щракнете върху поле от тип входен списък в документа.

Изберете елемента, който да се вижда в документа, и натиснете OK.

Редактиране

Показва диалоговия прозорец Редактиране на полета: Функции, където може да се редактира входният списък.

Напред

Затваря текущия входен списък и показва следващия, ако е наличен. Този бутон се вижда, когато отворите диалоговия прозорец Изберете елемент с +Shift+F9.

Моля, подкрепете ни!