Документ

Полетата се ползват за вмъкване на информация за текущия документ, например файлово име, шаблон, статистики, потребителски данни, дата и час.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Документ


За да вмъкнете поле в документа, първо изберете Тип на полето, после щракнете в списъка Избор, за да изберете кой информационен елемент да бъде вмъкнат, след това щракнете върху Вмъкване.

Тип

Изброява наличните типове полета.

Избор

Изброява каква информация може да бъде вмъкната за избран тип полета.

Налични типове полета и списъци за избор

Тип

Списък за избор

Автор

Име или инициали на текущия потребител (както са въведени в - LibreOffice - Данни за потребител.

Дата

Вмъква текущата дата. Датата може да бъде вмъкната като фиксирано поле – Дата (фиксирана), което не се променя, или като динамично поле – Дата, което се обновява автоматично. За ръчно обновяване на полето Дата натиснете F9.

Име на файл

Вмъква името на файл и/или пътя до файла за текущия документ, както и името на файла без разширение.

Заглавие

Показва номера и/или съдържанието на заглавие преди вмъкнатото поле.

Страница

Вмъква номера на текущата, предишната или следващата страница.

Подпис на абзаца

Вмъква поле за метаданни с цифров подпис за абзаца. За да подпишете абзац, трябва да имате цифров сертификат.

Подател

Вмъква полета с данни за потребител. Можете да промените показваните данни, като изберете - LibreOffice - Данни за потребител.

Статистика

Вмъква като поле статистика за документа, например брой страници и думи. За да видите статистиката за документа, изберете Файл - Свойства и отворете раздела Статистика.

Шаблони

Вмъква файловото име, името без разширението, само пътя или пътя и файловото име на текущия шаблон. Можете да вмъквате и свойствата Име на шаблон и Категория на текущия шаблон.

Час

Вмъква текущия час. Часът може да бъде вмъкнат като фиксирано поле – Час (фиксиран), което не се променя, или като динамично поле – Час, което се обновява автоматично. За ръчно обновяване на полето Час натиснете F9.


tip

За да вмъкнете бързо поле от списъка Избор, щракнете двукратно върху полето.


Форматиране

Ако полето показва дата, час или число, Формат се използва за персонализиране облика на датата, часа или числото. В прозореца „Формат“ са показани често използвани формати, а можете да щракнете върху „Допълнителни формати“, за да дефинирате потребителски формат.

Когато изберете „Допълнителни формати“, се отваря диалоговият прозорец Числов формат, където можете да дефинирате формат по избор.

За типа Заглавие изберете формата Номер на заглавие, за да се покаже номерът на заглавие с разделителя, зададен в Инструменти - Номерация на заглавия.

Изберете Номер на заглавие (без разделител), за да се покаже само номерът на заглавието, без разделителя.

Ако избраното заглавие не е номерирано, полето се оставя празно.

note

За импортиране и експортиране на полета за дата и час в HTML се използват специални формати на LibreOffice.


Фиксирано съдържание

Вмъква полето като статично съдържание, т.е. обновяването му е невъзможно.

До ниво

Използвайте тази настройка с типа Заглавие, за да укажете кое заглавие да се покаже. Ще бъде показано първото заглавие преди полето, чието ниво от плана е по-малко или равно на зададената стойност.

Отместване

Въведете стойност за отместване, която да се прибавя към полето за номер на страница, например "+1".

Когато стойността в Отместване е 1, в полето ще се покаже номер, с 1 по-голям от този на текущата страница, но само ако страница с такъв номер съществува. За последната страница от документа това поле ще е празно.

tip

Ако искате да промените действителния номер на страница, а не показвания номер, не използвайте стойността Отместване. За да промените номера на страницата, прочете ръководството Номера на страници


Отместване в дни/минути

Въведете отместването, което искате да приложите върху поле за дата или час.

Моля, подкрепете ни!