Полета

Вмъква поле на текущата позиция на курсора. В диалоговия прозорец са изброени всички налични полета.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Още полета.

+F2

В лентата „Вмъкване“ щракнете върху

Икона

Вмъкване на полета


Полета

Документ

Полетата се ползват за вмъкване на информация за текущия документ, например файлово име, шаблон, статистики, потребителски данни, дата и час.

Препратка

От тук се вмъкват препратки или полета с местоназначения за препратки в текущия документ. Препратките са полета местоназначения в същия документ или в поддокументи на главен документ.

Предимството да се въвеждат кръстосаните препратки като полета е в това, че не е необходимо да се нагласяват препратките ръчно всеки път, когато документът се промени. Просто обновете полетата с F9 и препратките в документа също ще се обновят.

Функции

В зависимост от избрания от вас тип на поле можете да присвоявате условия на определени функции. Например можете да дефинирате поле, което изпълнява макрос, когато щракнете върху него в документа, или условие, което скрива някое поле, когато бъде изпълнено. Можете да дефинирате и полета – запазени места, които вмъкват графики, таблици, рамки и други обекти в документа, когато е необходимо.

Информация за документа

Полетата „Информация за документа“ съдържат информация за свойствата на документа, например датата на създаване. За за прегледате свойствата на документа, изберете Файл - Свойства.

Променливи

Полетата за променливи позволяват динамична промяна на съдържанието на документа. Например, чрез променлива може да се нулира номерирането на страниците.

База от данни

Можете да вмъквате в документ полета от произволна база от данни, например полета от адреси.

Вмъкване

Вмъква избраното поле върху текущата позиция на курсора в документа. За да затворите диалоговия прозорец, натиснете бутона Затваряне.

Моля, подкрепете ни!