Принтер

Задайте настройките за отпечатване на плика.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Плик за писмо - Принтер.


Проверете в документацията на принтера как да го настроите за пликове. Според модела на принтера пликовете може да се поставят отляво, отдясно или в средата и с лице нагоре или надолу.

Хоризонтално отляво

Пликът се поставя хоризонтално до левия ръб на касетата на принтера.

Хоризонтално в центъра

Пликът се поставя хоризонтално в центъра на касетата на принтера.

Хоризонтално отдясно

Пликът се поставя хоризонтално до десния ръб на касетата на принтера.

Вертикално отляво

Пликът се поставя вертикално до левия ръб на касетата на принтера.

Вертикално в центъра

Пликът се поставя вертикално в центъра на касетата на принтера.

Вертикално отдясно

Пликът се поставя вертикално до десния ръб на касетата на принтера.

Печат отгоре

Пликът се поставя с печатаемата страна нагоре в касетата на принтера.

Печат отдолу

Пликът се поставя с печатаемата страна надолу в касетата на принтера.

Изместване надясно

Въведете разстоянието, с което отпечатваната област да бъде изместена надясно.

Изместване надолу

Въведете разстоянието, с което отпечатваната област да бъде изместена надолу.

Текущ принтер

Показва името на текущия принтер.

Настройка

Отваря диалоговия прозорец Настройки на принтера, в който можете зададете допълнителни настройки на принтера, например формат и ориентация на хартията.

Моля, подкрепете ни!